Svenska bevakningsgruppen är ett av länsstyrelsen auktoriserade bevakningsföretag samt godkänd av rikspolisstyrelsen. Svenska bevakningsgruppen är specialliserade inom bevakning i handelsmiljön, vi utför tjänster som butikskontroll, provköp, utpasseringskontroller samt leveranskontroll. Vi har väktare som har flerårig erfaranhet som är välutbildade samt är duktiga på att lokalisera stöldligor.