VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

Butikskontroll


Tjänsten syftar till aktivt jobba emot snatterier/stölder hos kunden. Detta ger kunden en bra uppfattning om svinnets omfattning i butiken.  Civila väktarna observerar särskilt de utsatta avdelningarna i butiken där det finns stöldbegärliga varor och ger då förslag på ev. justeringar i exponeringen som kan förhindra att dessa varor stjäls. Den civila väktaren jobbar på ett diskretsätt där vi analyserar beteendevanor som avviker och väcker inga uppmärksamhet som kan avslöja uppdraget. Vid alla ingripande tar vi tillbaka stöldsgodset och rapporterar till polis och kund.

Provköp


Provköp är en kontroll där man testar personalens pålitlighet vid kassahantering. Vi kommer in då och gör kontrollen med 2 civil klädda personal som gör en vanlig inköp. Provköp är ett effektivt sätt att kunna förebygga internt svinn samt bedöma personalens ärlighet och lojalitet mot sitt företag.

Leveranskontroll


Syftet med levernaskontroll är att säkerställa om varorna som är beställda har kommit samt att det  överenstämmer med följehandlingen. Även kontroll av transportfordon kan förekomma av kontrollanten. Alla avvikelse rapporteras direkt till uppdrasgivaren.

Uniformerad Butikskontroll

Uniformerad butikskontrollant har som uppgift att jobba förebyggande genom att synas mycket vid varor som har högt värde och är stöldbegärliga. Det är även viktigt att skapa trygghet till butikens personal och kunder.  

Utpasserings kontroll


Utpasseringskontroll utförs av en uniformerad väktare. Kontrollen görs vid anslutning till personalens in/utgångsdörr. Syftet med kontrollerna är att motverka samt avsölja internt svinn hos uppdragsgivaren. Rapporteringen om vad som har skett under uppdraget sker skriftligt direkt till kunden. Det är även viktigt att personal och fackliga företrädande informeras om att dessa kontroller utförs på arbetsplatsen. 

Utbildning


Svenska bevakningsgruppen erbjuder även utbildning för butikspersonal. En viktig del för att kunna öka tryggheten i butik samt förbygga snatterier och stölder är att utbilda personalen.  Vi delar med oss om våra egna erfarnhet om hur man agerar i olika siutioner som kan uppstå i butiken samt vilka beteendevanor som dem misstänkte har när dem ska stjäla.